در زمان خرید و فروش خودرو همیشه نگرانی هایی برای خریدار و فروشنده وجود دارد. خریدار نگران کیفیت و امکانات لازم و قیمت مناسب خودروی خریداری شده اش است. همچنین اطمینان از واقعی بودن این امکانات و کیفیت برای خریدار مهم است. از طرفی فروشنده نگرانی به قیمت فروخته شدن وسیله خود را دارد. لذا این مرکز با کارشناسی خودرو به صورت دقیق و کاملا صادقانه، کلیه قسمت های خودرو را مورد آزمایش قرار داده و وضعیت سلامت خودرو را برای خریدار و فروشنده واضح می کند.