آیا روغن گیربکس نیاز به تعویض دارد ؟

بلی. روغن گیربکس بنز  نیز همانند روغن موتور و سایر روغن‌ های مورد استفاده در خودرو برای کیلومتر خاصی تولید و مورد استفاده قرار میگیرد، لذا نیازمند تعویض کامل میباشد.

علت تقه زدن گیربکس چیست ؟

علت اصلی میتواند ناشی از ایراد برقی باشد. هم چنین میزان نبودن فشار روغن گیربکس که ناشی از ایراد در ساعت میباشد، هم چنین در بعضی موارد میتواند اشکال و یا پارگی در دسته موتور های گیربکس بنز باشد.

چرا گیربکس زوزه می‌کشد ؟

صدای زوزه معمولا از صدای فشار روغن و یا خرابی دنده‌ ها، مجموعه دنده سیاره‌ ای و دنده‌ های دیفرانسیل میباشد.

علت گاز هرز خوردن گیربکس چیست ؟

گاز هرز خوردن گیربکس بنز  بعلت کمبود روغن، نرسیدن روغن کافی پشت کاسه کلاچ‌ ها و فرسودگی و مستهلک شدن صفحه کلاچ‌ ها میباشد.

خلاص شدن گیربکس به چه معناست ؟

در خلاص شدن گیربکس موارد زیر دخیل هستند. بریدن دنده اویل پمپ – خراب شدن توربین – هرز شدن پلوس – خالی بودن گیربکس از روغن و یا معیوب شدن چرخ دنده‌ های داخل گیربکس

حالت اضطراری گیربکس در دنده ۳ به چه معنایی می باشد ؟

خودرو در یک دنده خاص مثل دنده ۳ ( البته در بعضی خودرو ها تعداد دنده های خودرو بیشتر است نظیر هفت دنده و هشت دنده این عدد متفاوت است) یا حالت اضطراری قرار میگیرد تا خودرو به اولین تعمیرگاه گیربکس بنز مراجعه کند.

علت گیر کردن دنده در حالت پارک چیست ؟

گیر کردن دنده در حالت پارک موارد زیر را شامل میشود. نبود برق در سیستم پارک یا خالی بود باطری خودرو – خرابی استاپ زیر پدال ترمز – شکستن اهرم تعویض دنده از داخل گیربکس و یا خرابی در سلکتور

لرزش خودرو هنگام حرکت ناشی از چیست ؟

 خرابی در دسته موتور ، بکسباد کردن (هرز چرخیدن) صفحه کلاچ‌ ها ، خرابی پلوس